Topi Ikäläinen: Rakkaudesta Koti- ja Hyötyeläimiin

Näyttely on kuvajournalisti ja VB-seuran perustajajäsenen Topi Ikäläisen ajankohtainen ja rakentava kannanotto suomalaisen maaseudun eläinkohtelusta käytävään keskusteluun vastapainoksi näkyvää julkisuutta saaneiden ”navettaterroristien ja kettutyttöjen” eri medioissa levittämille mielikuville. Näyttely on myös lämminhenkinen katsaus viideltä vuosikymmeneltä Topin omasta lähipiiristä ja pitkin poikin Suomea kuvatusta perinteisestä perheviljelmän harmonisesta elämänmuodosta ja arvomaailmasta, jossa ihmiset ja eläimet ovat aina yhdessä voineet hyvin. Näyttelyyn kuuluu 100 ”luomudian” nostalgisin ääniefektein tehostettu non-stop esitys.