Opetusmateriaali

teaching materials

Tältä sivulta löytyy VB-valokuvakeskuksen opetusmateriaalipaketti, joka on tarkoitettu opiskelija- ja  koululaisryhmille niiden vieraillessa näyttelyissä. Materiaalin tarkoituksena on johdattaa oppilaat jo ennen näyttelyyn tuloa aiheeseen, auttaa samaan enemmän irti näyttelykäynnistä sekä koota yhteen ja syventää opittuja asioita palaamalla aiheeseen vielä koulussa.

Opetusmateriaali koostuu tehtävistä, jotka suoritetaan 1. Ennen näyttelyä, 2. Näyttelyn aikana (”Tehtävät näyttelykäynnille”) ja 3. Näyttelyn jälkeen. Näin pyritään saamaan aikaiseksi mahdollisimman toimiva ja kokonaisvaltainen oppimiskokonaisuus. Tehtävät on suunniteltu niin, että ne soveltuvat mihin tahansa valokuvakeskuksessa olevaan valokuvanäyttelyyn ja ovat opettajan itsenäisesti toteutettavissa. Näyttelykokemus voidaan sisällyttää useampaan eri oppiaineeseen koulussa.

Tehtävistä voi myös halutessaan suorittaa vain osan, eikä niitä välttämättä tarvitse suorittaa järjestyksessä. Halutessaan siis ”Näyttelyn jälkeen” -tehtäviä voi suorittaa jo ennen näyttelyä ja päinvastoin. Tehtäviä saa myös muokata ja soveltaa omalle ryhmälle sopiviksi ja onkin tärkeää, että tehtävät vastaavat kulloisenkin ryhmän ikä- ja taitotasoa. Tehtävät voidaan suorittaa yhden opetuskerran aikansa tai ne voidaan jakaa useammalle päivälle pitkäkestoisemmiksi projekteiksi. Osassa tehtävistä tarvitaan myös kameraa, jolloin käytettäviksi kameroiksi soveltuvat esimerkiksi oppilaiden omat kännykkäkamerat.

 

From this page you can find the teaching material package of VB Photographic Center, which is meant for student and school groups when they visit the exhibits. The material is meant to guide the students into the topic already before they arrive at the exhibition, to help them gain more from the visit to the exhibition, as well as gather together and deepen the learnt things by revisiting the topic back at school.

The teaching materials consist of assignments which are conducted 1. Before the exhibition, 2. During the exhibition (”Tehtävät näyttelykäynnille” / “Assignments for the visit to the exhibit”) and 3. After the exhibition. Through this, the aim is to have as functional and comprehensive learning entirety as possible. The assignments are designed in a way that they work for any photography exhibit at the Photographic Center and can be carried out independently by the teacher. The exhibition experience can be implemented into many different subjects at school.

If it is so wished, only parts of the assignments can also be worked on, and they don’t necessarily have to be completed in order. If it so so wished, the “After the exhibition” assignments can be worked on already before the exhibit and the other way around. The assignments can also be modified and adjusted to suit your own group and it is indeed important that the tasks correspond to each group’s age and skill level. The assignments can be worked on during one learning event or they can be spread out to multiple days as more long-lasting projects. A part of the assignments also require cameras, and those times the usable cameras can for example be the students’ own mobile cameras.