Opetusmateriaali

teaching materials

Tältä sivulta löytyy VB-valokuvakeskuksen opetusmateriaalipaketti, joka on tarkoitettu opiskelija- ja  koululaisryhmille niiden vieraillessa näyttelyissä. Materiaalin tarkoituksena on johdattaa oppilaat jo ennen näyttelyyn tuloa aiheeseen, auttaa samaan enemmän irti näyttelykäynnistä sekä koota yhteen ja syventää opittuja asioita palaamalla aiheeseen vielä koulussa.

Opetusmateriaali koostuu tehtävistä, jotka suoritetaan 1. Ennen näyttelyä, 2. Näyttelyn aikana (”Tehtävät näyttelykäynnille”) ja 3. Näyttelyn jälkeen. Näin pyritään saamaan aikaiseksi mahdollisimman toimiva ja kokonaisvaltainen oppimiskokonaisuus. Tehtävät on suunniteltu niin, että ne soveltuvat mihin tahansa valokuvakeskuksessa olevaan valokuvanäyttelyyn ja ovat opettajan itsenäisesti toteutettavissa. Näyttelykokemus voidaan sisällyttää useampaan eri oppiaineeseen koulussa.

Tehtävistä voi myös halutessaan suorittaa vain osan, eikä niitä välttämättä tarvitse suorittaa järjestyksessä. Halutessaan siis ”Näyttelyn jälkeen” -tehtäviä voi suorittaa jo ennen näyttelyä ja päinvastoin. Tehtäviä saa myös muokata ja soveltaa omalle ryhmälle sopiviksi ja onkin tärkeää, että tehtävät vastaavat kulloisenkin ryhmän ikä- ja taitotasoa. Tehtävät voidaan suorittaa yhden opetuskerran aikansa tai ne voidaan jakaa useammalle päivälle pitkäkestoisemmiksi projekteiksi. Osassa tehtävistä tarvitaan myös kameraa, jolloin käytettäviksi kameroiksi soveltuvat esimerkiksi oppilaiden omat kännykkäkamerat.

 

From this page you can find the teaching material package of VB Photographic Center, which is meant for student and school groups when they visit the exhibits. The material is meant to guide the students into the topic already before they arrive at the exhibition, to help them gain more from the visit to the exhibition, as well as gather together and deepen the learnt things by revisiting the topic back at school.

The teaching materials consist of assignments which are conducted 1. Before the exhibition, 2. During the exhibition (”Tehtävät näyttelykäynnille” / “Assignments for the visit to the exhibit”) and 3. After the exhibition. Through this, the aim is to have as functional and comprehensive learning entirety as possible. The assignments are designed in a way that they work for any photography exhibit at the Photographic Center and can be carried out independently by the teacher. The exhibition experience can be implemented into many different subjects at school.

If it is so wished, only parts of the assignments can also be worked on, and they don’t necessarily have to be completed in order. If it so so wished, the “After the exhibition” assignments can be worked on already before the exhibit and the other way around. The assignments can also be modified and adjusted to suit your own group and it is indeed important that the tasks correspond to each group’s age and skill level. The assignments can be worked on during one learning event or they can be spread out to multiple days as more long-lasting projects. A part of the assignments also require cameras, and those times the usable cameras can for example be the students’ own mobile cameras.

 

Lainattavat materiaalit

Victorin Salkku kuljettaa valokuvan maailmaan

Victorin Salkku on veloituksetta lainattava materiaalilaatikko, jonka tavoitteena on herättää kipinää valokuvaamiseen, opettaa ja paljastaa valokuvauksen saloja, antaa inspiraatiota, rohkeutta, intoa ja uusia näkökulmia, kehittää itseilmaisua sekä johdattaa valokuvaukseen sen historiasta aina tämän päivän digiaikaan asti. Se sisältää tietoa valokuvauksen perusteista ja historiasta, kirjallisuutta, tehtäviä, ohjeet neulanreikäkameran tekoon sekä digitaalisen järjestelmäkameran. Laatikon tehtävistä on löydettävissä yhteyksiä useisiin oppiaineisiin, ja tehtäviä voi muokata ja soveltaa monenlaisille ryhmille sopiviksi. Laatikko on tarkoitettu lainattavaksi kouluille, palvelutaloille, erilaisille laitoksille sekä erityisryhmien kanssa työskenteleville toimijoilleHypätkää rohkeasti Victorin ja hänen salkkunsa matkaan valokuvauksen mielenkiintoiseen maailmaan! 

 • Ohje- ja tehtäväkansio
 • Canon EOS 600D järjestelmäkamera + Canon EF-S 18-55mm / 3.5-5.6 -objektiivi
 • Kameralaukku, kameran akku ja akkulaturi
 • 16 GB muistikortti suojakotelolla ja Kingston MobileLite G4 muistikortinlukija
 • Yhdeksän kappaletta kirjoja
 • Laatikon koko: korkeus 31 cm, leveys 50,5 cm, syvyys 31 cm.

Lainaus

Lainataksesi Victorin Salkun soita asiakaspalveluun 044 744 6424 tai lähetä sähköpostia info@vb-valokuvakeskus.fi ja sovi aika, jolloin tulet noutamaan laatikon. Näin myös varmistat, ettei laatikko ole jo lainassa. Voit hakea laatikon aukioloaikojemme puitteissa, tai sovittaessa niiden ulkopuolella. Huomioithan, että Victorin Salkun laina-aika on korkeintaan kaksi viikkoa. Laatikon saa lainaan veloituksetta, mutta sen kuljetus pitää kustantaa itse. Salkku tulee palauttaa aina takaisin VB-valokuvakeskukselle siinä kunnossa kuin se on täältä lähdettyään. Ilmoita, mikäli jokin esine laatikosta puuttuu tai menee rikki.

Victor’s Briefcase delivers you to the world of photography

Victor’s Briefcase (Victorin salkku) is a box of materials that can be borrowed free of charge, whose goal is to light a spark towards photography, to teach and reveal the secrets to photography, provide inspiration, courage, excitement and new perspectives, to develop self-expression as well as guide people towards photography, from its history all the way to today’s digital age. It contains information on the basics of photography and its history, literature, assignments, instructions for making a camera obscura, as well as to a digital system camera. The assignments in the box can be connected to multiple school subjects, and the assignments can be modified and adjusted to suit miscellaneous groups. The box is meant to be loaned to schools, service houses, different institutions, as well as agents working with special groups. Please jump bravely to journeying with Victor and his briefcase into the interesting world of photography!

 • A file of instructions and assignments
 • A Canon EOS 600D system camera + A Canon EF-S 18-55mm / 3.5-5.6 objective
 • A Camera bag, a camera battery and a battery charger
 • A 16 GB memory card with a protective case and a Kingston MobileLite G4 memory card reader
 • Nine copies of books
 • The size of the box: height 31 cm, width 50,5 cm, depth 31 cm.

Borrowing

In order to borrow Victor’s Briefcase, please call our customer service at +35844 744 6424, or send an email to info@vb-valokuvakeskus.fi, and book the time for you’re coming to pick up the box. This way you’ll also be making sure that the box hasn’t already been borrowed. You can pick the box up during our opening hours or, if so agreed, outside of them. Please note that the borrowing time for Victor’s Briefcase is two weeks at most. The box is available for borrowing free of charge, but its delivery must be paid by the borrowing party. The Briefcase must always be returned back to VB Photographic Center in the condition it was when it left here. Please let us know in case an item from the box is missing or broken.