Opetusmateriaali

TEACHING MATERIAL

Tältä sivulta löytyy VB-valokuvakeskuksen opetusmateriaalipaketti, joka on tarkoitettu opiskelija- ja  koululaisryhmille niiden vieraillessa näyttelyissä. Materiaalin tarkoituksena on johdattaa oppilaat jo ennen näyttelyyn tuloa aiheeseen, auttaa samaan enemmän irti näyttelykäynnistä sekä koota yhteen ja syventää opittuja asioita palaamalla aiheeseen vielä koulussa.

Opetusmateriaali koostuu tehtävistä, jotka suoritetaan 1. Ennen näyttelyä, 2. Näyttelyn aikana (”Tehtävät näyttelykäynnille”) ja 3. Näyttelyn jälkeen. Näin pyritään saamaan aikaiseksi mahdollisimman toimiva ja kokonaisvaltainen oppimiskokonaisuus. Tehtävät on suunniteltu niin, että ne soveltuvat mihin tahansa valokuvakeskuksessa olevaan valokuvanäyttelyyn ja ovat opettajan itsenäisesti toteutettavissa. Näyttelykokemus voidaan sisällyttää useampaan eri oppiaineeseen koulussa.

Tehtävistä voi myös halutessaan suorittaa vain osan, eikä niitä välttämättä tarvitse suorittaa järjestyksessä. Halutessaan siis ”Näyttelyn jälkeen” -tehtäviä voi suorittaa jo ennen näyttelyä ja päinvastoin. Tehtäviä saa myös muokata ja soveltaa omalle ryhmälle sopiviksi ja onkin tärkeää, että tehtävät vastaavat kulloisenkin ryhmän ikä- ja taitotasoa. Tehtävät voidaan suorittaa yhden opetuskerran aikansa tai ne voidaan jakaa useammalle päivälle pitkäkestoisemmiksi projekteiksi. Osassa tehtävistä tarvitaan myös kameraa, jolloin käytettäviksi kameroiksi soveltuvat esimerkiksi oppilaiden omat kännykkäkamerat.

 

From this page you can find the teaching material package of VB Photographic Center, which is meant for student and school groups when they visit the exhibits. The material is meant to guide the students into the topic already before they arrive at the exhibition, to help them gain more from the visit to the exhibition, as well as gather together and deepen the learnt things by revisiting the topic back at school.

The teaching materials consist of assignments which are conducted 1. Before the exhibition, 2. During the exhibition (”Tehtävät näyttelykäynnille” / “Assignments for the visit to the exhibit”) and 3. After the exhibition. Through this, the aim is to have as functional and comprehensive learning entirety as possible. The assignments are designed in a way that they work for any photography exhibit at the Photographic Center and can be carried out independently by the teacher. The exhibition experience can be implemented into many different subjects at school.

If it is so wished, only parts of the assignments can also be worked on, and they don’t necessarily have to be completed in order. If it so so wished, the “After the exhibition” assignments can be worked on already before the exhibit and the other way around. The assignments can also be modified and adjusted to suit your own group and it is indeed important that the tasks correspond to each group’s age and skill level. The assignments can be worked on during one learning event or they can be spread out to multiple days as more long-lasting projects. A part of the assignments also require cameras, and those times the usable cameras can for example be the students’ own mobile cameras.

 

Oppilaitosvierailu

Hei opettaja! VB-valokuvakeskuksen näyttelyihin pääsevät vierailemaan veloituksetta kaikki Pohjois-Savon alueen päiväkoti-, peruskoulu-, lukio-, ammattikoulu- ja korkeakouluryhmät veloituksetta opettajan johdolla. VB-valokuvakeskus on auki yleisölle kesäaikaan ma-su klo 12-18 ja talviaikaan ti-su klo 12-18. Olemme auki ryhmävierailuille myös sopimuksen mukaan talvi aukioloaikoina maanantaisin sekä arkipäivinä klo 9:00-12:00. Sovithan ajan ryhmävierailullesi hyvissä ajoin etukäteen asiakaspalvelusta.

puh: 044 744 6424, e-mail: info(at)vb-valokuvakeskus.fi


Opastukset

VB-valokuvakeskuksen näyttelyihin on tilattavissa myös opastus. Opastus on kestoltaan n.30-45min ja tulee varata vähintään viikkoa aiemmin. Opastusten hinnat ovat:

 • Opastus suomeksi 35 €
 • Opastus englanniksi tai viikonloppuisin 55 €

  Mediapolku

VB-valokuvakeskuksen näyttelykäynti kuuluu myös Kuopion kaupungin koulujen ja varhaiskasvatuksen Kulttuuripolkuun. Mediapolulla 4. luokkalaiset menevät elokuviin Kino Kuvakukkoon ja tutustuvat VB-valokuvakeskuksen näyttelyyn. Voit hyödyntää VB-valokuvakeskuksen opetusmateriaalia myös Mediapolku vierailulla. Varaa oma Mediapolku käyntisi asiakaspalvelusta.


K9-kortti

K9-korttia vilauttamalla Kuopion, Lapinlahden, Siilinjärven, Tervon, Vieremän, Iisalmen, Rautalammin, Vesannon, Suonenjoen, Keiteleen, Pielaveden, Kiuruveden, Sonkajärven, Rautavaaran, Tuusniemen ja Kaavin ysit pääsevät maksutta VB-valokuvakeskuksen näyttelyihin! Lukuvuoden 2018-19 K9-kortti on voimassa 13.8.2018-11.8.2019 ja se on henkilökohtainen.

 

 

School visits

Hey teacher! All daycare, elementary school, upper secondary school, vocational school, and higher education groups in the Northern Savonia area get to come visit the exhibitions at VB Photographic Center for free with the guidance of the teacher. VB Photographic Center is open for public in the summer Mon-Sun from 12 AM to 6 PM and in the winter Tue-Sun from 12 AM to 6 PM. We are open for group visits also for agreed times within the winter opening hours during Mondays as well as weekdays from 9 AM to 12 AM. Please book an appointment for your group visit well on time from our customer service.

Phone: +35844 744 6424
e-mail: info(at)vb-valokuvakeskus.fi


Guided tours

VB Photographic Center also offers booked tours for its exhibitions. The tour lasts for appox. 30-45min and must be booked at least a week beforehand. The tour prices are:

 • A guided tour in Finnish 35 €
 • A guided tour in English or on the weekends 55 €

  Media path

  Visits to the exhibitions at VB Photographic Center also belong to Kulttuuripolku (Cultural Path) for schools and early childhood education in Kuopio. In the Media path, fourth graders go to the movies at Kino Kuvakukko and get to know an exhibit at VB Photographic Center. You can utilize the teaching materials for VB Photographic Center also on the Media path visit. Book your own Media path visit from our customer service.


  K9 card

  By flashing the K9 card, ninth graders from Kuopio, Lapinlahti, Siilinjärvi, Tervo, Vieremä, Iisalmi, Rautalampi, Vesanto, Suonenjoki, Keitele, Pielavesi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Rautavaara, Tuusniemi and Kaavi get to visit the exhibitions at VB Photographic Center for free! The K9 card for the 2018-19 semester is effective between August 13th, 2018 and August 11th, 2019, and it is personal.