VÄRINÄ – MANUAL

Petri Anttonen, Jari Eklund, Yehia Eweis, Jenni Haili, Tiina Itkonen, Tuukka Kaila,
Petri Kuokka, Raakel Kuukka, Viivi Nieminen ja Sanni Seppo

Manual–näyttely antaa katsojan kurkistaa valokuvataiteen tiloihin ja tilanteisiin sekä yleisemmin kuvataiteilijan työn arkisiin ja sisällöllisiin kysymyksiin. Taiteilijan työn tavat, materiaalit, tilat ja ajankäyttö kietoutuvat toisiinsa poikkeuksellisella tavalla kun sitä vertaa monen muun ammattikunnan arkeen. Näyttelyyn osallistuu kymmenen valokuvallista ilmaisua osana työskentelyään käyttävää taiteilijaa, jotka ovat kaikki Valokuvataiteilijoiden värivedostusosuuskunta Värinän jäseniä. Näyttelyn koostaminen on tapahtunut kollektiivisena prosessina, jonka aikana teoksia ja niiden luonnoksia on katsottu, niistä on puhuttu ja työskentelyn eri vaiheita on jaettu kollegoiden kanssa. Taiteilijalähtöisten tilojen, kuten Värinän, vahvuus onkin juuri se, että ne tarjoavat taiteilijoille mahdollisuuden kollegiaaliseen tukeen usein melko yksinäisessä työskentelyssä.

Taiteellisen työn peruspiirteet näkyvät myös näyttelyyn valikoituneissa teoksissa. Sen erottumattomuus muusta elämästä käy esiin esimerkiksi perhettä kuvaavissa teoksissa, joissa arkinen perhealbumikuva sekoittuu tai kehittyy osaksi taiteellista tuotantoa. Myös valokuvaamisen muuttuminen entistä arkisemmaksi osaksi elämää tulee esiin teoksissa, jotka hyödyntävät muun muassa kännykkäkuvaamisen muistiinpanomaisuutta. Toisaalta elämän ja ympäristön jatkuva tallentaminen rakentaa aivan uudenlaista visuaalista arjen arkistoa.

Valokuvan tallennus- ja esitystekniikoiden suhde ympäristöön nousee myös voimakkaaksi teemaksi näyttelyn teoksissa. Valokuvan tuottaminen vaatii suuria määriä jalometalleja, kemikaaleja ja paperia, öljyä ja niin edelleen, jolloin taiteilijan valinnat voivat joutua törmäyskurssille ekologisten arvojen kanssa. Näihin ongelmiin ratkaisujen etsiminen on monen teoksen taustalla. Valokuva tuntuu edelleen olevan vertaansa vailla ideologisen sisällön välittämiseen sen näennäisen välittömyyden ja todistuksellisuuden ansioista. Onko meidän vielä tässäkin ajassa helpompi nähdä, ymmärtää ja sisäistää ympäristön tilaa kun näemme sen ikään kuin omin silmin, valokuvan välityksellä?

Värinä on valokuvataiteilijoiden perustama osuuskunta, joka mahdollistaa vedosten toteuttamisen itse, sen omissa tiloissa ja omin välinein. Osuuskunnan käytössä, Helsingin Vallilassa on laitteistot niin analogiseen värivedostamiseen kuin digitaaliseen tulostamiseen. Vedostamisen prosessilla on valokuvataiteilijoille erilaisia merkityksiä, mutta prosessin omaehtoinen hallinta tarjoaa mahdollisuuden käyttää sitä halutessaan osana taiteellista työskentelyä. Toisaalta se tarjoaa myös mahdollisuuden kokeiluihin ja leikittelyyn. Niiden kautta syntyneet uudet oivallukset toimivat ehkä tukena tai jopa lähtökohtana taiteilijan työskentelylle.

Teksti: Petronella Grönroos


 

Manual lets you take a peek into spaces and situations of photographic art, but also more broadly into both the mundane and conceptual questions present in the daily tasks of a visual artist. Artistic work, its modes, materials, locations and the time put into it intertwine unusually when compared to many other professions. The exhibition includes ten artists who all use some dimension of photography in their work. All are members of the colour printing cooperative Värinä and the exhibition is a result of creative reciprocity—phases of sharing and critique. Herein lies the strength of the artist-run space—like Värinä —where access to collegial support within an otherwise isolated process continues.

Many of the aspects of artistic methodology and procedures are present in the artworks. In the pieces where images for, or from, the family album intertwine and develop into creative practice, exemplify the ways life outside making work act somewhat inseparable from the conscious actions of artistic methodology. Also, the act of photography, in general, has become as mundane as any other prosaic activity of everyday life. The continuous recording of our lives and surroundings build into an entirely new type of visual archiving—seen in pieces that employ the quality of annotation in mobile photography.

The contrapuntal relationship between photographic procedures—taking and presenting images— and the environment has an additional and significant presence in the exhibition. Producing photographs require the excavation of copious amounts of precious metals, the use of chemicals as well as paper, oil, etc. This often confronts artistic choices with ecological ones, which can often collide with personal ethical values. Different ways of dealing with these contradictions and entanglements can be seen in many of the works. Meanwhile, photography maintains a particular place in mediating ideological content through its perceived immediacy and tacit implications of proof, truthfulness and bearing witness. With the ubiquitous nature of images how can photography maintain a critical edge, or engender further understanding of ecological degradation?

Värinä is a cooperative run by photographic artists, which provides the possibility to produce prints independently, with materials and equipment located on site. The cooperative owns facilities for both analogue and digital printing in the Vallila district of Helsinki. The process of printing and darkroom work play varying roles to different artists and the space provides the opportunity and access for those interested in mastering these material aspects of artistic production. This also fosters experimentality and playfulness, providing new insights that can support or even act as a new starting point for the artistic praxis.

Text: Petronella Grönroos


 

.
Avoinna / Open:

22.3.-26.5.2019
ti-su 12-18, ma suljettu

22 Mar – 26 May 2019
Tue-Sun 12-18, Mon closed


Poikkeus aukioloajat:

Pe 12.4.2019, vapaa pääsy klo 17:00-18:30, tilasiuuden järjestäjä: Kuopion Vihreät ry
Pitkäperjantai 19.4.2019, auki 12-18

Pääsiäispäivä 21.4.2019, auki 12-18
Vappupäivä 1.5.2019, auki 12-18


Exceptional opening hours:

Fri 12 Apr 2019, for fee at 17:00-18:30, Organizer: Kuopion Vihreät ry
Good Friday, Apr 19 2019, open 12-18
Easter Day, Apr 21 2019, open 12-18
May Day, May 1 2019, open 12-18


Tutustu taiteilijoihin / Meet the artist

Värinä Osuusukunta

Petri Anttonen

Jari Eklund

Yehia Eweis

Jenni Haili

Tiina Itkonen

Tuukka Kaila

Petri Kuokka

Raakel Kuukka

Viivi Nieminen

Sanni Seppo


ESILLÄ MYÖS
HUHTIKUUN KUUNVALOSSA

Marjo Aspegren