Vladimir Brylyakov: Time to Love

VB-valokuvakeskus tuo tuulahduksen Atlantin ilmaa Kuopioon. Venäläinen Vladimir Brylyakov on kuvannut Portugalin pääkaupunkia Lissabonia omalla erikoisella ja ainutlaatuisella tavallaan, yhdistelemällä kuvia ja luomalla uudenlaisia maisemia ja katuja hyödyntämällä elokuvien kameramiehen silmäänsä.

Vuoden 1992 Cannesin elokuvafestivaalien yhteydessä venäläinen elokuvien kameramies Vladimir Brylyakov kutsuttiin kuvaamaan portugalilaisen ohjaajan elokuvaa Lissaboniin. Ollessaan kaupungissa Brylyakov ihastui sen kauneuteen, katsellen sitä erityisesti elokuvallisesta ja kuvauksellisesta näkökulmasta. Kun Brylyakov sitten kutsuttiin vuonna 1993 Lissaboniin osallistumaan valokuvanäyttelyyn “Photography Month”, hän oli näyttelyyn liittyvien työtehtäviensä välissä runsaasti vapaa-aikaa, eikä hän voinut vastustaa Lissabonin kuvaamista omaksi huvikseen.

Vaikka Brylyakov ehti juuri ja juuri kehittää kuvaamansa filmin palattuaan kotiin, hän löysi näyttelyn kuvien negatiivit uudestaan vasta vuonna 2016. Hän alkoi tuolloin skannata negatiiveja ja lajitella niitä, luoden samalla tarinoita niiden kuvaamista paikoista mielessään. Prosessista syntyi halu kuvien julkaisemiseen kirjana ja näyttelynä.

Kuvillaan Brylyakov tahtoi esitellä Lissabonia erityisesti paikkana, jossa kuvata elokuvia. Brylyakovista oli todella sääli, että Lissabonista ei ole tullut neorealististen elokuvantekijöiden kokoontumispaikkaa. Näyttelyssään hän on tahtonut muuttaa tämän seikan ja tuoda kaupungin kauneutta esille. Ottamissaan kuvissa hän keskityikin erityisesti paikkoihin, joista hänestä voisi tulla sopivia kuvauspaikkoja elokuville.

Näyttelynsä kuvissa Brylyakov on käyttänyt luovuuttaan, sillä kuvat eivät aina esitä totuutta. Kaikki kuvien kadut eivät ole oikeasti olemassa, vaan ne ovat syntyneet liittämällä tietyt kuvat yhteen ja muokkaamalla niistä kokonaisuuden. Brylyakoville todenmukaisuutta tärkeämpää oli kertoa kuvallinen tarina, jonka katsoja voi itse tulkita ja kertoa itselleen. Hän on myös käyttänyt kuvissaan panoraama-tekniikkaa, jossa katsojan silmä lähes tahtomattaan matkustaa kuvan yhdestä laidasta toiseen. Nämä molemmat tekniikat juontavat juurensa hänen työhönsä elokuvakuvaajana.


 

VB Photographic Center brings a whiff of Atlantic air into Kuopio. Russian Vladimir Brylyakov has photographed the capital of Portugal, Lisbon, in his own special and unique way, joining pictures together and creating new kinds of landscapes and streets by utilizing his eye as a movie cameraman.

During Cannes film festival in 1992, Russian movie cameraman Vladimir Brylyakov was invited to Lisbon to film the movie of a Portuguese director. While in the city, Brylyakov fell in love with its beauty, looking at it especially from a movie-esque and photographic point of view. When Brylyakov was then invited to join the photo exhibition “Photography Month” in Lisbon in 1993, he had a lot of free time between his work assignments for the exhibition, and he couldn’t resist photographing Lisbon for his own pleasure.

Although Brylyakov just and just had time to develop the pictures he had taken when he returned home, he found the negatives of the exhibition again only in the year 2016. It was then that he began to scan the negatives and sort them out, at the same time creating stories about the places they showcased in his mind. A desire to publish the pictures as an exhibition and a book as born from the process.

With his photographs, Brylyakov wanted to showcase Lisbon especially as a location to film movies. Brylyakov thought it such a shame that Lisbon hasn’t become the meeting place of neorealistic filmmakers. In his exhibition, he has wanted to change this aspect and bring forward the beauty of the city. In the pictures he has taken, he indeed focused on places that he thought could become suitable locations for filming movies.

In the pictures of his exhibition Brylyakov has used his creativity, as the pictures don’t always present the truth. Not all streets of the photographs really exist and they have actually been born through joining certain pictures together and editing them into a single unit. For Brylyakov, what was more important than the truth was to tell a story through pictures that the viewer can interpret themselves and tell themselves. He has also used the panorama technique in his pictures, where the viewer’s eyes almost without conscious desire travel from one end of the picture to the other. Both of these techniques are rooted in his work as a movie cameraman.


 

.
Avoinna / Open:

8.11.2019-12.1.2020
ti-pe 12-18,
la-su 10-16,
ma suljettu

8 Nov 2019 – 12 Jan 2020
Tue-Fri 12-18,
Sat-Sun 10-16,
Mon closed


Poikkeus aukioloajat:

Itsenäisyyspäivä 6.12.2019
auki 10-16

Joulu 23.-25.12.2019, kiinni

Tapaninpäivä 26.12.2019,
auki 12-18

Vuodenvaihde
30.12.2019-1.1.2020, kiinni

Loppiainen 6.1.2020, kiinni


Exceptional opening hours:Independence Day 6.12.2019,
open 10-16

Christmas 23.-25.12.2019,
closed

Boxing Day 26.12.2019,
open 12-18

New Year 30.12.2019-1.1.2020,
closed

Epiphany 6.1.2020, closed