Mennyt elämä

Jaakko Heikkilä: Veden kätkemiä huoneita, Hanna Koikkalainen: Lakkautettu kylä,
Maria Mäki: Somnia & Martti Matilainen: Takaisin luontoon

23.11.2018 – 13.1.2019

VB-valokuvakeskuksen näyttely Mennyt elämä on neljän valokuvaajan ja heidän teossarjojen ainutlaatuinen kokoonpano. Näyttelyn ensimmäinen osa koostuu Jaakko Heikkilän näyttelystä Veden kätkemiä huoneita, joka kuvaa Venetsian yhtälailla kauniita kuin surumielisiäkin aateliston huoneistoja. Kuvat ja paikka hehkuvat historiaa ja kulttuuria – vaan kuinka kauan? Venetsian veden pinta nousee ja kaupunki voi ennen pitkää olla täysin veden alla. Jo nyt osa siitä on jäänyt historian tuuliin, sillä kuvien kuvaamat aateliston tilat ovat aikaa sitten menettäneet alkuperäiset asukkinsa ja he taas arvovaltansa.

Näyttelyn toinen osa koostuu Martti Matilaisen Takaisin luontoon -näyttelystä, joka esittelee Suomen katoavia kyliä ja rapastuvia pieniä maalaistaloja, jotka alkavat pikkuhiljaa palata osaksi luontoa autioitumisensa myötä. Kolmas osa koostuu Maria Mäen näyttelystä Somnia, joka kuvastaa elämää Skattungbyn ekokylässä Ruotsissa; sen asuttamia ihmisiä ja heidän elämiään omavaraisuuteen ja yhteisöllisyyteen pyrkivässä ympäristössä. Näyttelyn neljännen osan muodostavat kuvat Hanna Koikkalaisen Lakkautettu Kylä -näyttelystä. Sen keskiössä ovat vuonna 1948 lakkautettu Suistamon pitäjä ja sen tarinat ja maisemat. Näyttelyssä korostuu se, miltä tuntuu jättää kotipaikka jälkeensä ja muuttua siirtolaiseksi.

Mennyt elämä -näyttely kokonaisuudessaan siis kuvastaa paikkojen autioitumista ja toisaalta ympäristön palaamista osaksi luontoa eri näkökulmista. Ihmisten jäljet, toiveet ja murheet ovat näyttelyssä vahvasti läsnä. Samoin kuin ihmisruumiit lopulta palaavat osaksi maata, niin käy myös kotipaikoillemme, kun niiden asukit ovat jo multautuneet. Pienten kaupunkien autioituessa ja pakolaisuuden ollessa laajimmillaan, on tämä näyttely ajankohtaisempi kuin koskaan.

23 Nov 2018 – 13 Jan 2019

The exhibition at VB Photographic Center, Mennyt elämä (Foregone Life) is the unique compostion of four photographers and their photo exhibits. The first part of the exhibition consists of Jaakko Heikkilä’s exhibit Rooms Hidden By the Water which portrays the equally beautiful as sorrowful rooms of the nobility of Venice. The pictures and the place glow with history and culture – but for how long? The water levels of Venice are rising and the city may soon be completely under water. Already now a pat of it has become a part of history as the rooms of the nobility showcased in the pictures have lost their original residents, who in turn have lost their status and power, some time ago.

The second part of the exhibition consists of Martti Matilainen’s Takasin luontoon (Back to the nature) exhibition which presents Finland’s disappearing villages and detiriorating small country houses which are slowly starting to return to become a part of the nature through them becoming deserted. The third part consits of Maria Mäki’s exhibition Somnia, which showcases life in the economic village of Skattungby in Sweden; the people who live there and their lives in the self-sufficient envirnonment that aims for a sense of community. The exhibit’s fourth part forms from the pictures of Hanna Koikkalainen’s exhibit Lakkautettu kylä (Abolished village). In the middle of if are the abolished Suitsamo parish and its stories and landscapes. The exhibit higlights what it feels like to leave your home behind and become an emigrant.

The Foregone Life exhibition in total therefore portrays the desertation of places and on the other hand the environtment returning to be a part of the nature from different perspectives. The traces, hopes and sorrows of people are strongly present in the exhibition. The same way that human bodies eventually return to be a part of the earth, so also happens to the places we call home when their residents have already become dust. As small towns become deserted and refugeeism being at its largest, this exhibit is more current than ever before.

.
Poikkeus aukioloajat:

– 6.12. auki 12-18
– 24.-25.12. kiinni
– 26.12. auki 12-18
– 31.12.-1.1. kiinni
– 6.1. auki 12-18


Exceptional opening hours:

– 6 Dec, open 12-18
– 24-25 Dec, closed
– 26 Dec, open 12-18
– 31 Dec -1 Jan closed
– 6 Jan, open 12-18


Tutustu taiteilijoihin / Meet the artist

Jaakko Heikkilä

Hanna Koikkalainen

Martti Matilainen

Maria Mäki

 

kuva: Maria Mäki

kuva: Martti Matilainen

kuva: Hanna Koikkalainen

kuva: Jaakko Heikkilä