Fotografiska & Glada Hudik Teatern:

IKONIT

näyttely oikeudesta olla olemassa

Pekka Elomaa & Lyhdyn työryhmä:

MARAT

ja muita muotokuvia

Avoinna:

6.9. – 3.11.2019
ti-pe 12-18,
la-su 10-16,
ma suljettu

Open:

6 Sep – 3 Nov 2019
Tue-Sun 12-18,
Sat-Sun 10-16,
Mon closed

POIKKEUSAJAT /
EXCEPTIONAL OPENING HOURS:

la 5.10.2019 klo 14:00-16:00 suljettu yleisöltä yksityistilaisuuden vuoksi.
Sat 5th Oct 2019 at 14:00-16:00 closed from audience for a private event.

Ikonit – näyttely oikeudesta olla olemassa esittelee muotokuvia kuuluisista ikoneista ja esikuvista, joista jokainen voi löytää jonkun tai jotakin mihin samaistua. Nämä ovat kuvia yleismaailmallisista unelmista ja toiveista olla osa populaarikulttuuria, taidetta tai yhteiskuntaa. Tässä ikonit ovat kuitenkin joukko ihmisiä, jotka harvoin tai eivät koskaan ole keskipisteenä, vaikka he ovat aina olleet keskuudessamme. Ympäri Ruotsia tulleilla 21 mallilla on yhdistävänä tekijänä: unelmat, tunteet ja Down syndrooma. Näyttely on jotain suurempaa kuin valokuvaus. Se kertoo oikeudesta olla olemassa, oikeudesta ottaa paikkansa, kuka tahansa oletkin. Me kaikki tarvitsemme ikonin tai mallin, johon samaistua. Unelmat, joita 21 mallia esittävät ovat yleismaailmallisia meille kaikille, sillä emmekö me kaikki ole joskus uneksineet voida olla kuningatar, poliisi, näyttelijä tai äiti?

Ikonit on Fotografiskan suurin koskaan toteuttama projekti, joka on tehty yhteistyönä Glada Hudik-teatterin, valokuvaaja Emma Svenssonin ja pukusuunnittelijat Linda Sandbergin ja Helena Anderssonin kanssa. Se on myös näyttely vaikeuksista ja haasteista. Emmy-ehdokkaana ollut valokuvaaja ja dokumenttielokuvantekijän Pieter ten Hoopenin on toteuttanut Fotografiksan ja Aftonbladet TV:n toimeksiantona myös dokumentin näyttelyn yhteyteen, joka kertoo muutaman mallin ja heidän perheiden tarinan. Dokumentti kertoo siitä, mitä tapahtuu kun lääkäri kertoo uutisen, että jokin on erilailla. Kyse on vaikeuksista ja ennakkoluuloista, mutta myös uudesta elämästä ja ehdottomasta rakkaudesta. Näkyväksi tekeminen johtaa eroavaisuuksien ymmärtämiseen. Kaikilla ominaisuuksillamme ja puutteillamme voimme edistää yhteiskuntamme rikastuttamista. Ja jossain määrin olemme kaikki eroavaisia tai erilaisia; koska olemme kaikki ainutlaatuisia, mutta silti samankaltaisempia kuin tulemme ajatelleeksi.

Icons – An Exhibition about the Right to Exist presents portraits of famous icons and archetypes, where everyone can find someone or something to relate to. These are images of universal dreams and desires of being part of popular culture, art or society. Here, however, the icons are a group of people who rarely or never take centre stage even though they have always been among us. Coming from all over Sweden, the 21 models have one thing in common: dreams, emotions, and Down syndrome. This exhibition is about something greater than photography. It is about being allowed to exist, allowed to take your place, whoever you are. We all need an icon or a model to relate to. The dreams re-enacted by the 21 models are common to us all, because haven’t we all, sometime, dreamed of being the Queen, a police officer, an actor or a mother?

Icons is Fotografiska’s largest ever project and a collaboration with the Glada Hudik Theatre, photographer Emma Svensson and costume makers Linda Sandberg and Helena Andersson. It is also an exhibition about difficulties and challenges. Emmy-nominated photographer and documentary filmmaker Pieter ten Hoopen has been commissioned by Fotografiska and Aftonbladet TV to create the film you can enjoy in the adjacent gallery, telling the story of some of the models and their parents. It is about what happens when the doctor breaks the news that something is different. It is about difficulties and preconceptions, but also about a new life and unconditional love. Visibility leads to the understanding of differences. With all our qualities and deficiencies, we can contribute to enrich society. And to some extent we are all divergent or different; because we are all unique but more alike than we may think.

 

Pekka Elomaa ja Lyhdyn työryhmä kuvaavat toisiaan taidehistorian mestareiden innoittamina James Bondia unohtamatta. Näyttelyn nimiteos Marat`n kuolema on toisinto ranskalaisen Jacques-Louis Davidin maalauksesta vuodelta 1793. Maalaus esittää vallankumousjohtaja Jean Paul Marat´ta murhattuna kylpyammeessa. Jaakko Nieminen eläytyy Marat´n rooliin vakuuttavasti. Samainen Jaakko Nieminen esittää pääroolin videoteoksessa James Bond Nieminen heittää hattua naulakkoon. Videoteos on syntynyt ryhmän innostuksesta Bond-elokuviin. Molemmat teokset ovat aivan uusia. 

Näyttely on osa jatkuvasti kasvavaa muotokuvasarjaa, jonka aikaisempia kokonaisuuksia ovat olleet mm. Hyvää päivää, herra Holbein (2011), Kuka painoi nappia, herra Holbein? (2015) ja Jokamiesluokka (2016). 

Näyttelyn teokset ovat syntyneet työpajassa, jota valokuvaaja Pekka Elomaa on vetänyt Helsingin lyhytaikaiskoti ja työpaja Lyhty ry:ssä vuodesta 2001. Vuosien varrella pajalaiset ovat vaihtuneet, mutta porukan ydin on pysynyt kasassa yli kymmenen vuotta. Suurin osa heistä toimii sekä malleina että valokuvaajina, osalle tärkeintä on esiintyminen ja esillä olo.

Valokuvaan ja liikkuviin muotokuviin perustuva näyttely vie meidät ihmisenä olemisen ytimeen. Valo maalaa tummaa taustaa vasten piirtyvät hahmot paljaana esiin. Kuvaustapa ja viitteellinen rekvisiitta irrottavat mallit arjesta ja luovat kuviin ajattomuuden tunnun. Merkitys kiinnittyy pieniin yksityiskohtiin, katseisiin, eleisiin. Tärkeintä on hetken rehellisyys.

VB-valokuvakeskuksen näyttelyssä esillä olevaa materiaalia ovat työstäneet työpajalaiset Kristian Barck, Valtteri Kleemola, Jaakko Nieminen, Tanya Palmgren, Jarmo Tähtinen ja Joni Väänänen. Elomaan lisäksi ohjaajana on toiminut valokuvaaja ja sosionomi Miska Reimaluoto. Otto Jahnukainen on käsitellyt videot.

Helsingin lyhytaikaiskoti ja työpaja Lyhty ry on vuonna 1993 perustettu yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tarjoaa kehitysvammaisille aikuisille asumis-, opetus- ja työpajapalveluita.

Näyttelyä on tukenut Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto.