Caj & Stefan Bremer: Kamera läsnä

Kamera läsnä on kahden valokuvan mestarin, isän ja pojan, Caj ja Stefan Bremerin ainutlaatuinen yhteisnäyttely. Näyttely avaa intiimillä ja harvinaisella tavalla niin Bremerin suvun tarinaa kuin Suomen historiaa valokuvina. Kuvien kaari ulottuu vuodesta 1955 aina vuoteen 2017 saakka. Näyttely koostuu kolmesta osiosta. Ensimmäinen esittelee Caj ja Stefan Bremerin omien kotialbumien kuvia perheestä, lapsista ja sukulaisista, arjesta ja juhlasta.

”Olemme olleet kameramme kanssa läsnä, kun lapset ovat aivan pieniä, ja olemme kuvanneet leikkejä, ilonpitoa sekä myös surun hetkiä. Kuvia on kertynyt monen albumin verran. Näyttelyssä meillä molemmilla on erillinen huone näille kaikkein henkilökohtaisimmille valokuvillemme”.

Näyttelyn toinen osa esittelee Bremerien kuvia Suomesta. Maamme tunnetuimpiin kuvajournalisteihin lukeutuva akateemikko Caj Bremer työskenteli 1950- ja 60-luvuilla Viikkosanomissa. Hän matkusti ympäri Suomea ja teki toimittajien kanssa reportaaseja sekä maaseudulla että kaupungeissa. Stefan Bremer on tunnettu 1980- ja 90-luvun yöllisistä kuvasarjoistaan, jossa hän runollisesti kertoo nuorisokulttuurin kasvusta kaupungeissa, eritoten Helsingissä. Tämän vuosituhannen aikana Stefan on kuvannut urbaania elämää ja absurdeja tapahtumia lähimaastossaan. Näyttelyn kolmas osa on omistettu sosiaalisen median kuville, joita Bremerit jakavat Facebookissa.

”Some-kuvat ovat päiväkirjamaisia. Me viihdytämme itseämme mutta selvästi myös melko laajaa seuraajakuntaa. Kuvia peukutetaan ja hyvin usein kommentoidaan. Näin on luotu verkosto, jossa tekijät ja katselijat tulevat hyvin lähelle toisiaan.”

Camera Present exhibition has been put together by two experts of photography, father and son, Caj and Stefan Bremer. Exhibition intimately opens the story of the Bremer Family, and the history of Finland in its pictures. The pictures have been taken between the years 1955 and 2017. The exhibition consists of three parts, the first one showcases pictures from the home albums of both Caj and Stefan Bremer. Pictures of their family, children, relatives, ordinary days and parties can be seen in the first part of the exhibition.

’’We have been present with our cameras ever since our children were very young, and we’ve photographed the games, joy, and moments of sadness as well. In the exhibition we both have a separate room for these most personal images’’.

The second part of the exhibition presents pictures of Finland from both Caj, and Stefan. Caj Bremer, one of the most well-known photojournalists in Finland, worked in Viikkosanomat in the 1950s and 1960s. He travelled across Finland to produce coverages together with reporters, both in the countryside and in the cities. Stefan Bremer is known for poetically documenting the growth of youth culture in cities, especially in Helsinki. During this millennium, Stefan has photographed urban life and absurd events around him. The third part of the exhibition has been dedicated to pictures from social media, the Bremer’s post on their Facebook profiles.

”Pictures from social media are like a journal. We entertain ourselves, but also a fairly large following. The pictures get likes, and people often comment on them. This way a network has been created, bringing the creators and viewers very close together.

Med Kameran är en unik utställning tillverkad av två experter på fotografi, pappa och son, Caj och Stefan Bremer. Utställningen beskriver både historian om Bremers släkt och om Finlands historia i deras foton på ett intimt och speciellt sätt. Bilderna har tagits mellan åren 1955 och 2017. Utställningen består av tre delar. Den första delen föreställer bilderna från de hem album som både Caj och Stefan Bremer tillverkat. Här finns bilder på deras familjer, barn, släktingar, från vardagaren och fester.

“ Vi har varit närvarande med våra kameror sedan barnen var små, och vi har fotograferat deras lekar och påfund, men också de sorgsna stunderna. I den här utställningen har vi båda ett separat rum för de här mest personliga bilderna.”

Den andra delen föreställer bilderna av Finland tagna av Caj och Stefan. Caj Bremer, en av de mest välkända akademikerna i Finland arbetade i den finska tidningen Viikkosanomat på 1950- och -60-talen. Han reste runt Finland och gjorde reportage tillsammans med journalister både på landet och i städerna. Stefan Bremer är känd för hans nattliga bilder från 1980- och -90-talen, där han på poetiskt sätt berättar om den ungdomskulturens tillväxt i städer, speciellt i Helsinki. Under detta millenium har Stefan fotograferat det urban livet och absurda händelser i sin omgivning. Den tredje delen är dedicerad till social mediet. Det består av de bilderna Bremers postar på deras Facebook sidor.

“Bilderna från social mediet är som journal. Vi underhåller oss själva, men underhåller också det rätt stora antal följarna. De här bilderna blir kommenterade och får rätt många tummar upp. På det här sättet har ett nätverk skapats och det för oss och åskådare nära varandra. ”