Kaiken muutos – Viestejä tuleville

Valokuva- ja mediataideyhdistys Valmed Ry: Kaiken muutos – Viestejä tuleville

“To be hopeful means to be uncertain about the future, to be tender toward possibilities, to be dedicated to change all the way down to the bottom of your heart.” – Rebecca Solnit

Ilmastonmuutoksen näkymät ovat pelottavat. Aihe puhuttaa, hermostuttaa, ahdistaa ja tekee toivottomaksi, mutta saa myös ihmiset ympäri maailman taistelemaan yhteisen tulevaisuuden puolesta. Kyseessä on ilmiö, johon ihmisen vaikutus on ollut dramaattinen 1800-luvulta saakka. Se näkyy kaikkien eliöiden elämässä, yllättävillä ja ennustamattomilla tavoilla. Kuten ympäristötutkija ja ekoteologi Panu Pihkala on todennut, ilmastonmuutoksessa kyse on kaiken muutoksesta. Tämä tekee tilanteen ymmärtämisestä ja siihen suhtautumisesta erityisen haastavaa.

Mitä sitten taiteilijoina kerromme ilmiöistä joita on vaikeaa, lähes mahdotonta hahmottaa? Miten kuvaamme ja käsittelemme muutokseen liittyviä tunteita, kuten epävarmuutta, kipua, toivoa, sekavuutta ja pelkoa? Kuinka ymmärtää hitaita muutoksia lajien sisäisessä maailmassa ja elinympäristössämme? Mikä merkitys eliöiden kokemusmaailman ymmärtämisellä, huolenpidolla ja esimerkiksi naisten, tai alkuperäiskansojen asemalla on ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa? 

Valmed Ry:n Kaiken muutos – yhteisnäyttelyssä 12 taiteilijaa on tarttunut muun muassa näihin kysymyksiin. Kaikki näyttelyn teokset kommentoivat ilmastonmuutosta. Tekijät ovat hyödyntäneet haastatteluaineistoa, ilmastotutkijoiden keräämää tieteellistä dataa, sekä työskennelleet alueilla ja yhteisöissä jotka kärsivät humanitaarisista kriiseistä, kuten aavikoitumisesta ja elinalueiden tuhoutumisesta. Osa taiteilijoista taas on inspiroitunut luonnossa kuvatun materiaalin visuaalisuudesta ja toiset suunnanneet katseensa tuntemattomaan tulevaisuuteen, kurkottaen kohti sitä, mitä ei vielä ole, mitä ei voi nähdä.

Monet näkökulmat aiheeseen avaavat meille sitä tosiasiaa, että kyseessä on vaikeasti hahmotettava ilmiö, jota yksikään päättäjä tai valtio ei voi yksin ratkaista. Tässä ajassa tarvitsemme ehkä enemmän kuin koskaan monialaista yhteistyötä ja avointa keskustelua. Tulevaisuuteen sisältyvä epätietoisuus, sen tuomat pelot ja epävarmuus ovat jotakin jota meidän täytyy kohdata yhdessä.

Suurin muutos koskee ennen kaikkea niitä, jotka ovat täällä jälkeemme. Näyttelyn yhteydessä voit jättää oman viestisi niille, jotka tulevat elämään siinä tulevaisuudessa, johon me nyt vaikutamme.

 

Näyttelyn taiteilijat: Tuula Hara, Eerika Jalasaho, Katarina Karppinen, Taina Kontio, Kristiina Korpela, Maria Kärkkäinen, Mirva Liimatta & Lauri Hei, Ulla-Mari Lindström, Heli Mannisenmäki, Satu Miettinen ja Johanna Väisänen.

Näyttelyä on tukenut: Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto.

Photography and Media Art Association Valmed: ALLterations – Messages to the future-beings

“To be hopeful means to be uncertain about the future, to be tender toward possibilities, to be dedicated to change all the way down to the bottom of your heart.” – Rebecca Solnit

The prospect of climate change is daunting. It makes us nervous, anxious, hopeless, but also pushes people around the world to fight for a better future. As humans we have dramatically affected our climate since the 19th century. The effects to all life is often surprising and unpredictable. As ecologist and eco-theologist Panu Pihkala has said, climate change is change of everything and for all. This makes understanding and dealing with the situation particularly challenging.

What, then, as artists do we tell about phenomena that are difficult, almost impossible to perceive? How can we describe and deal with uncertainty, pain, hope and confusion? How to depict the slow changes in the inner world of species and in our habitat? What is the importance of understanding the individual’s empirical world, of nurturing, and of the role of women or indigenous peoples in the fight against climate change?

In Change for All – exhibition, 12 artists have tackled these questions, among others. All the pieces are commenting on climate change. The works deal with human responsibility, power and emotions related to the phenomenon. The artists interviewed people, used scientific data collected by climate scientists, and worked in regions and communities affected by humanitarian crises. Some of them were inspired by material filmed in nature, from a purely visual point of view. Some have turned their gaze to an unknown future, reaching out for what is not yet there.

Many perspectives on the subject open up to us the fact that this phenomenon is difficult to understand. It cannot be solved by any decision-maker or state alone. Right now we need multidisciplinary cooperation and cross-border discussion more than ever. The uncertainty and fear that comes with change is something we must face together. 

The biggest change is for those who live here after us. Within the exhibition, you can leave your message to those who will live in the future we are building.

 

Artists: Tuula Hara, Eerika Jalasaho, Katarina Karppinen, Taina Kontio, Kristiina Korpela, Maria Kärkkäinen, Mirva Liimatta & Lauri Hei, Ulla-Mari Lindström, Heli Mannisenmäki, Satu Miettinen ja Johanna Väisänen.

The exhibition is supported by: The Finnish Cultural Foundation, North Savo Regional Fund.

 

.
Avoinna / Open:

17.1.-1.3.2020
ti-pe 12-18,
la-su 10-16,
ma suljettu.

17 Jan – 1 Mar 2020
Tue-Fri 12-18,
Sat-Sun 10-16,
Mon closed.


Poikkeus aukioloajat:

Exceptional opening hours: