VÄRINÄ – MANUAL

Petri Anttonen, Jari Eklund, Yehia Eweis, Jenni Haili, Tiina Itkonen, Tuukka Kaila,
Petri Kuokka, Raakel Kuukka, Viivi Nieminen ja Sanni Seppo

Manual-näyttely VB-valokuvakeskuksessa on ainutlaatuinen yhteistyöprojekti kymmenen eri valokuvaajan kesken, jonka myötä katsoja pääsee tutustumaan valokuvaajan omaan työmiljööseen ja -tapoihin heidän työnsä tuloksien kautta. Näyttely kuvastaa niin valokuvataiteen tiloja ja tapoja kuin kuvaajien arkielämää ja heidän työpohdintojaan.

Esiin nousee erityisesti se miten voimakkaasti valokuvaajan työ on kietoutunut heidän muuhun elämäänsä, esimerkiksi heidän perheidensä vilahtaessa luonnollisesti näyttelyn kuvissa. Samoin valokuvien kehitysprosessi ja niiden esillepano ympäristöön nähden ovat voimakkaana teemana. Miten valokuvan kehittämiseen kuluvat luonnolliset voimavarat voidaan oikeuttaa suhteessa siihen arvokkaaseen tietoon, jota kuvat muille ihmisille välittävät?

Näyttely on järjestetty Värinä-osuuskunnan jäsenten keskeisen yhteistyön tuloksena. Niin prosessista kuin kuvavalinnoistakin on keskusteltu yhdessä, mikä on tuonut yhteisöllisyyttä usein hyvin yksilölliseen valokuvaajan työnkuvan näyttelyn yhteydessä. Valokuvaajat kutsuvat meidät lähelleen ja intiimisti iholleen tässä ainutlaatuisessa näyttelyssä.


 

The Manual exhibition at VB Photographic Center is a unique cooperative project between ten different photographers, through which the viewer can get to know the photographer’s own work space and habits through the results of their work. The exhibition portrays both the rooms of photographic art as well as the common life of the photographers and their work thoughts.

What rises up is especially the fact how powerfully a photographer’s work is tied to their other life, for example when their families flash naturally in the pictures of the exhibition. At the same time the developing process of the photograhs and their presentation in relation to the environment works as a powerful theme. How can the natural resources spent on developing a photograph be justified in relation to that valuable knowledge that the pictures convey to other people?

The exhibition has been arranged through the cooperation of the members of Värinä (Vibration) cooperative. Both the process as well as the choices of pictures have been discussed together which has created a sense of community to the often very individualistic job description of a photographer as a side to the exhibit. The photographers call us to be close by and intimately beside them in this one of a kind exhibition.


 

.
Avoinna / Open:

22.3.-26.5.2019
ti-su 12-18, ma suljettu

22 Mar – 26 May 2019
Tue-Sun 12-18, Mon closed


Poikkeus aukioloajat:

Pitkäperjantai 19.4.2019, auki 12-18
Pääsiäispäivä 21.4.2019, auki 12-18
Vappupäivä 1.5.2019, auki 12-18


Exceptional opening hours:

Good Friday, Apr 19 2019, open 12-18
Easter Day, Apr 21 2019, open 12-18
May Day, May 1 2019, open 12-18


Tutustu taiteilijoihin / Meet the artist

Värinä Osuusukunta

Petri Anttonen

Jari Eklund

Yehia Eweis

Jenni Haili

Tiina Itkonen

Tuukka Kaila

Petri Kuokka

Raakel Kuukka

Viivi Nieminen

Sanni Seppo


ESILLÄ MYÖS
MAALISKUUN KUUNVALOSSA

Assi Pulkkinen