Yhteisiä unia – Kolme kertomusta ihmisen ja hevosen suhteesta

Wilma Hurskainen, Kati Leinonen & Johanna Sjövall
16.3.–1.5.2018

Kevään näyttelykokonaisuus tuo VB-valokuvakeskukseen kolmen suomalaisen naisvalokuvaajan kuvia hevosista. Helsinkiläisen Wilma Hurskaisen teokset pohtivat erityisesti ihmisen ja hevosen välisen ymmärryksen ja kommunikaation mahdollisuutta. “Eri eläinlajeilla on ihmisen silmissä omat kulttuuriset konnotaationsa, mutta lisäksi eläin on kuin peili, jossa ihminen voi nähdä oman heijastuksensa. Ja ihminen rakastaa omaa kuvajaistaan.” Oululaisen Kati Leinosen Momentum-sarjan kuvat pysäyttävä hevosen liikkeen poikkeukselliseen hetkeen ja outoon asentoon. Kuvissa näyttäytyvät normaalisti täydellisen liikkeen osina huomaamatta jäävät sekunnin sadasosat. Leinosen näyttelyyn valikoidut hevosihmisten muotokuvat on toteutettu 1800-lukulaisella märkälevytekniikalla, joka on vakiintunut Leinosen työtavaksi nimenomaan muotokuvan tekemisen välineenä. Porilaisen Johanna Sjövallin kuvissa hevonen näyttäytyy katsojalle satumaisena, melkein epätodellisena olentona. Upeita maisemia vasten kuvattu hevonen on ansaitsemallaan paikalla.

16 March – 1 May 2018

The spring exhibition ”Common Dreams – Three Stories About the Relationship Between Man and Horse” brings to VB Photographic Center the works of three finnish female photographers. The works of photographer Wilma Hurskainen discuss the possibility of understanding and communication between human and horse. ”In humans eyes different animal species have their own cultural connotations in, but in addition, the animal is like a mirror in which humans can their own reflection.” Kati Leinonen’s momentum series’s pictures stop the horse’s movement for an extraordinary moment and in a strange position. The pictures show the strange movements and positions that goes otherwise unseen to the human eye. The portraits about horse people chosen to Leinonen’s exhibition are done on a wet plate collodion technique that originates in the 1800s. THe technique has established it self as Leinonen’s prefferd way to shoot portraits. Johanna Sjövall has photographed the horse as a fictional creature, almost like as an unrealistic creature. The horses are shot in stunning scenery and are in the spot  that they deserve.

Kuvat / Photos: Kati Leinonen, Johanna Sjövall, Wilma Hurskainen