Näyttelyajan haku

Applying for an exhibition

Näyttelyajan hakeminen VB-valokuvakeskukseen

VB-valokuvakeskuksen näyttelyt valitsee näyttelytyöryhmä, ja valinnat vahvistaa Victor Barsokevitsch -Seura ry:n hallitus. Näyttelykalenterin suunnittelu etenee kahden vuoden aikajänteellä. Näyttelyhaku on ympärivuotinen. VB-valokuvakeskus päättää näyttelytiloista hakijan tarjoaman kokonaisuuden perusteella. Hakija saa ilmoituksen, kun näyttelytyöryhmä ja hallitus ovat käsitelleet hakemukset. Hakemuksessa voi esittää toiveen näyttelyhuoneiden määrästä. Kesän päänäyttely (kesä-elokuu) on varattu kansainväliselle näyttelylle. VB-valokuvakeskus ei veloita vuokraa näytteilleasettajilta 1.1.2017 alkaen.

HAKEMUS

Näyttelyhakemuksen täytyy sisältää näyttelyesittely sekä vaadittu tekstiosuus. Hakemus lähetetään sähköisesti näyttelytoimenjohtajalle Laura Whitelle osoitteeseen: laura.white(at)vb-valokuvakeskus.fi. Hakemuksen liitteet tulee nimetä muotoon: Näyttelynnimi_Etunimi_Sukunimi.pdf.

Näyttelyesittely:
 • PDF-muodossa (max. tiedostokoko 3 MB)
 • Kuvanäytteet
 • Tiedot näyttelystä (nimi, valmistumisvuosi ja näyttelyn koko)
 • Projektikuvaus
Tekstiosuus:
 • Hakijan tiedot.
 • Ansioluettelo sisältäen tiedon tarjolla olevan näyttelyn (mahdollisista) aiemmista vaiheista.
 • Toive näyttelyajankohdasta ja näyttelyhuoneiden määrästä.
 • Mahdollisuus oheisohjelman järjestämiseen ja näyttelyyn liittyviin myyntituotteisiin (esimerkiksi kirjat, joita valokuvakeskus voi myydä näyttelyn aikana).

VB-valokuvakeskus sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä Kuopion keskustassa Kuninkaankadulla, vanhan kaupungin sydämessä lähellä Tuomiokirkkoa. Osin 1890-luvulta periytyvässä puutalossa ovat nykyaikaiset näyttely- ja toimistotilat. Näyttelytilaa on noin 120 m². Tila jakaantuu neljään lähes yhtä suureen huonetilaan (yhteensä noin 100 m², korkeus 3,2 m) sekä ateljeetilaan (25 m², korkeus 2,8 m).

 

TallennaTallenna

Applying for an exhibition to VB Photographic Centre

VB Photographic Centre’s exhibitions are selected by the exhibition workgroup and confirmed by the Victor Barsokevitsch Society’s board. The exhibition calendar is planned over a two year period.  The application period is year-round.  The exhibition space is decided by VB Photographic Centre based on the proposed exhibition. The applicant will be informed when the exhibition application is reviewed. It is possible to request for a certain amount of rooms for the exhibition. The main exhibition during the summer months (June-August) is reserved for an international exhibition. Starting from 1.1.2017 VB Photographic Centre will not be charging rent for the exhibition space.

APPLICATION

The exhibition application must contain a visual presentation of the exhibition and required text. The applications must be emailed to the Exhibition Director Laura White: laura.white(at)vb-valokuvakeskus.fi. The attachments must be named in form: TheExhibitionName_Firstname_Surname.pdf.

Visual presentation:
 • PDF-file (max. size 3MB)
 • Picture samples
 • Information of the exhibition (name, the year when the exhibition was made, the size of the exhibition)
 • Project description
Text required:
 • Information of the applicant.
 • Resume containing also information of the exhibitions (possible) previous exhibiting places.
 • Exhibition time and room amount request.
 • Possibility for organizing a program involved with the exhibition (lecture, exhibition guiding, workshop etc.) and are there products (books, postcards etc.) that could be sold during the exhibition.

The VB Photographic Centre is dedicated to display high quality Finnish and foreign photography. It is housed in an idyllic wooden building that is more than 100 years old and located in the heart of the Old City of Kuopio in Eastern Finland. The exhibition space is formed by five rooms and altogether the exhibition space is approximately 120m2.

TallennaTallenna