Harjoittelijaksi

Internship & Training Programs

VB-valokuvakeskuksella on myös mahdollisuus suorittaa opiskeluun tai työvalmennukseen liittyvä harjoittelu. Harjoittelut soveltuvat toisen asteen ja korkeakoulu tason opiskelijoille sekä työkokeiluun kiinnostuneille.

VB-valokuvakeskuksella on suoritettu harjoitteluita niin taide- ja kulttuurialan kuin media- ja viestinnän oppilaitoksista. Myös matkailu-, palvelu-, järjestö- ja muotoilualan harjoitteluita on mahdollista suorittaa. Harjoittelijalta odotamme oma-aloitteisuutta, reipasta asennetta sekä iloista ja aikaansaavaa otetta työhön. Tarjoamme itsenäisiä ja ammatillisesti kehittäviä työtehtäviä sekä mukavan työyhteisön.

Harjoitteluun voidaan soveltaa työtehtäviä esim. seuraavita työn osa-alueilta: näyttelytoiminta, näyttelytekniikka, valokuvaus, digitointi, arkistointi. Asiakaspalvelu, myynti, toimistotyöt, tiedostus / markkinointi, tapahtuma-assistentti. Harjoittelut voivat olla luoneeltaan myös projekteja, hankkeita, kehittämistöitä, tutkimuksia tai opinnäytetöitä.

Oletko kiinnostunut harjoittelun suorittamisesta VB-valokuvakeskuksella? Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessa mitä tavoitteita sinulla on, miten yhdistät ne opintosuorituksiin tai työkokeiluun ja mikä on toivomasi harjoitteluajankohta. VB-valokuvakeskus ei valitettavasti voi tarjota harjoitteluista palkkaa. Olethan harjoittelupaikka tiedustelun suhteen hyvissä ajoin liikenteessä, sillä voimme ottaa vain rajallisen määrän harjoittelijoita samanaikaisesti. Ota yhteyttä mikäli sinulle herää kysyttävää, kerromme mielellämme lisää!

VB-valokuvakeskuksen harjoittelu haku on ympärivuotinen.

VB Photographic Center also offers the opportunity to complete an internship related to studying or job training. The internships are suitable for the students of upper secondary or higher education levels as well as those who are interested in trying out work.

VB Photographic Center has had interns from schools relating to the arts and culture as well as media and PR. It is also possible to complete an internship relating to travel, service, organization or design. We expect our interns to be self-imposed, to have brisk attitudes, as well as joyous and productive attitudes towards their work. We offer independent and professionally developing tasks as well as a friendly work environment.

The internships can have tasks relating to, for example, the following areas tied to the job: exhibition activities, exhibition techniques, photography, digitalization, archiving. Customer service, sales, office work, PR/marketing, event assistant. The internships can also present themselves as projects, undertakings, development work, studies or theses.

Are you interested in doing an internship at VB Photographic Center? Tell us in a freely written application what your goals are, how you are going to attach them to your studies or work try-out, and what your preferred time for the internship is. VB Photographic Center unfortunately cannot offer payment for the internships. Please be in contact over asking about the internship early on, because we can only take a limited number of interns at the same time. Please be in contact if you have any questions, we will gladly tell you more!

You can apply for an internship at VB Photographic Center year round.

Lisätietoja / More info
LAURA WHITE

laura.white (at) vb-valokuvakeskus.fi
+358 40 960 7331

Harjoittelukokemuksia

internship experiences